Pěvecký sbor Hvězdičky

Výuka probíhá každý čtvrtek od 14:10 do 15:00 hodin, sraz před vstupem do šaten (budova 1. stupně ZŠ).

Vystoupení:

4. června 2024 Dobřanské pohledy - 16. hodin, kostel sv. Víta Dobřany                          vystoupení na vernisáži výstavy