Žákovský senát

Školní senát ZŠ Dobřany je rozdělen na dvě komory. Dolní komora sídlí na prvním stupni ZŠ a horní komora na stupni druhém. Senátoři jsou zástupci jednotlivých tříd. Zasedání se účastní pan ředitel a zástupci pedagogického sboru, kteří se na činnosti senátu také podílejí a pomáhají žákům s organizací jednotlivých akcí. 

Setkání senátu probíhají jednou měsíčně a řídí je předseda senátu, kterého si senátoři zvolí na začátku školního roku. Na setkáních se plánují a hodnotí akce senátu a rozdělují se úkoly k nastávajícím událostem. V rámci posledního bodu zasedání s názvem „Aréna“ se senátoři mohou vyjádřit k dění ve škole, poukázat na problémy nebo navrhnout změny. 

Školní senát se zabývá adopcí, na jejíž podporu senátoři organizují různé akce - např. Vánoční pečení, Pečeme pro lemura, prodej originálních pohlednic, které namalovaly děti. Výtěžek z nich využíváme k finanční podpoře vzdělávání chlapce Ashwitha z Indie a také přispíváme na  potravu pro lemura v ZOO Plzeň.

Mezi další akce, které školní senát zabezpečuje, patří také sportovní den Ashwith cup, Halloweenský den, Retro den, Pyžamový den a Den bez aktovek. Školní senát se také tradičně účastní akce Den jinde, v rámci kterého naši senátoři absolvují stáž na jiné škole a naopak. Tento školní rok spolupracuje se ZŠ Stod.