Dětský klub III

Projekt „Dětský klub ZŠ Dobřany III.“, reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016357 realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Předmětem projektu je zajištění pokračování dětského klubu při ZŠ Dobřany a pokračování v realizaci příměstských táborů v době prázdnin. Projekt svou existencí výrazně pomáhá rodičům města Dobřany a spádových oblastí při sladění jejich pracovních povinností a péče o děti mladšího školního věku (1. st. ZŠ). Smyslem projektu je pokračování ve vyhovující, velmi žádané a kvalitní službě rodičům, o kterou je v oblasti trvalý zájem.

Cílem projektu je i nadále pomáhat rodičům sladit pracovní povinnosti a péči o děti na 1. stupni ZŠ v obci Dobřany a v jejích spádových oblastech s cílem zvýšit jejich uplatní na pracovním trhu.

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 3.385.943,40 Kč (100 %), přičemž projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 85 %, ze státního rozpočtu ČR pak 10 % a vlastní financování činí 5 %.

Logo