SZIF PRV 2022-23

Základní škola Dobřany, příspěvková organizace, realizovala v letech 2022 až 2023 v rámci dotace z Programu Podpory obnovy a rozvoje venkova projekt Pořízení nové myčky do školní jídelny a vybavení učeben moderní interaktivní technikou - 2022, reg. č. 22/007/19210/232/084/003863, v celkové výši výdajů na projekt 2.258.199 Kč, a to s finanční podporou Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 1.199.999 Kč.

Do školní jídelny byla pořízena nová tunelová myčka stolního nádobí, která usnadnila práci personálu školní jídelny.

Do kmenových učeben byly pořízeny dotykové displeje, které zvýšily efektivitu výuky a výkon žáků.

Logo