Comenius Regio

Logo

Partnerství Comenius Regio

BÁDEJME SPOLU

  • projekt číslo: COM-REG-2011-007
  • Název projektu: Optimierung des Übergangs von der Primar- in die Sekundarstufe unter besonderer Berücksichtigung der MINT-Fächer aund des Kooperativen Lernens
V českém překladu:
Optimalizace přechodu žáků ze základní na střední vzdělání s důrazem na MINT (přírodovědné a technické) předměty a kooperativní výuku aneb Bádejme spolu
 
Realizace projektu se uskutečňuje mezi dvěma partnerskými regiony. První partnerský region se nachází v Německu a funkci koordinátora zde zastává město Bad Salzuflen, které společně s dalšími místními partnery, konkrétně Eduard-Hoffmann-Realschule, Städtische Grundschule Elkenbreder Weg a Lippe Bildung eG/zdi-Zentrum Lippe.MINT uskutečňuje projektové aktivity. Druhý partnerský region se nachází v České republice a jeho koordinátorem je město Dobřany, které projektové aktivity realizuje společně se dvěma místními partnery, konkrétně se Základní školou Dobřany a občanským sdružením Ametyst Plzeň.
 
Cílem projektu je vytvoření přenositelného konceptu výuky odpovídajícímu národnímu vzdělávacímu systému, který překračuje rámec partnerských škol a který optimalizuje přechod mezi prvním a druhým stupněm základní školy s důrazem na přírodovědné předměty a s využitím metod kooperativního vyučování.
 
Celkové náklady projektu dosahují výše 35 000 EUR.
Projekt je podpořen prostředky Evropské unie v rámci Programu celoživotního učení.
 
Aktuální informace (aktivity probíhající v 1.pololetí školního roku 2011/12):
29.8.2011: Pracovní seminář
20.9.2011: Pracovní seminář
26.-27.9. 2011: Endorfin běh – vybraní žáci 2.stupně organizují pro žáky 1. a 2.stupně místní kolo soutěže v přespolním běhu v lesoparku Martinská stěna.
10-12/2011Příprava badatelských dnů: žáci 7. – 9. ročníku ve volitelných předmětech (biologická praktika, elementární matematika) pod vedením učitelů a lektorů o. s. Ametyst připravují činnosti a staviště badatelského dne.
16. – 19.10.2011: Projektová schůzka s německým partnerem v Dobřanech
26. – 27.1.2011: Badatelské dny pro třídy 4.ročníku - v budově 2. stupně budou připravena stanoviště s odbornými činnostmi v rámci oborů MINT; organizovat činnosti budou žáci 7. - 9. ročníku pod vedením učitelů a lektorů SEV Ametyst