O sboru

Pěvecký sbor pro žáky 1. stupně ZŠ Dobřany se poprvé sešel na začátku školního roku 1997/98 pod vedením paní učitelky Miroslavy Palkoskové s cílem vychovávat a připravovat zpěváky pro „velký“ dětský sbor při 2. stupni ZŠ, který byl později pojmenován Quodlibet. Malí zpěváčci začali pravidelně vystupovat na kulturních akcích v Dobřanech a blízkém okolí (vánoční koncerty, školní akademie, pouť atd.). Od roku 2001 sbor vystupuje pod názvem Hvězdičky a v současnosti je to jediný hudební soubor při ZŠ Dobřany.

V posledních letech do sboru chodí přibližně čtyřicet dětí, většinou se jedná o žáky 1. – 4. ročníku, z páťáků vydrží jen někteří. Hvězdičky pravidelně vystupují v Dobřanech při rozsvícení vánočního stromu na náměstí a na dalších adventních koncertech, školních akademiích či zpívají seniorům v domě s pečovatelskou službou Harmonie v Dobřanech. Stalo se také již tradicí, že Hvězdičky každoročně zahajují výstavu Dobřanské pohledy pořádané na zahájení pouti. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s dětským pěveckým sborem Beránci z partnerské Masarykovy školy v Plzni. Před Vánocemi Beránci zazpívají v Dobřanech a Hvězdičky o několik dní později v Plzni na společném koncertu v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí.

Repertoár sboru je zaměřen na dětské písně v jednoduchých úpravách s klavírním doprovodem. Mezi dětmi jsou velmi oblíbené písničky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, ale také lidové písničky – především koledy, často zaujmou i umělé písničky s vtipným textem a veselou melodií.

Hvězdičky zpívají pod vedením paní učitelky Mgr. Miroslavy Palkoskové a pana učitele Mgr. Lukáše Palkosky, který při zkouškách i na vystoupeních doprovází zpěváčky hrou na klavír.