Rozumíme penězům

 logo

aisis
 
 
 

Rozumíme penězům projekt EU podporovaný organizací Aisis 

Vzhledem k zadlužování domácností je pilotně zařazeno téma Rozumíme penězům. Zde by se žáci měli naučit základní finanční gramotnosti, osvojit si pojmy z oboru financí, umět se orientovat ve finančních produktech a umět si rozvrhnout domácí rozpočet a domyslet důsledky svých finančních rozhodnutí.

 

1) Tvoření domácností

Na základě náhodných losů jsme vytvořili modelové domácnosti, které mají různé startovní finanční podmínky – od podnikatelské rodiny až po rodinu na mateřské dovolené. Žáci v těchto rodinách prožijí imaginárních 5 let, kdy postupně vytvoří vlastní rodinný rozpočet, řeší problém nákupu auta, výběru dovolené, pojistné události a tak si vyzkouší i důsledky svých finančních rozhodnutí.

Domácnost1Domácnost2

 

 

 

 

 

 

2) Prezentace rodin

Ve třídě bylo vytvořeno 5 modelových domácností, jejichž úkolem bylo seznámit ostatní domácnosti s nastavenými životními a ekonomickými podmínkami (jak bydlíme, náš majetek, styl života, příjmy a půjčky). Ostatní domácnosti budou naše rozhodnutí a jejich vliv sledovat po celých 5 let a tím posuzovat jejich vliv na životní úroveň rodiny. Na podporu identity si jednotlivé domácnosti zvolí svoje společné příjmení.

 Prezentace1prezentace2

 

 

 

 

 domácnost1rozpočet

 

 

 

 

3)Tvorba rozpočtu

Žáci si tvoří vlastní rozpočet pro danou domácnost, zjišťují zdroje příjmů a výdajů.|Orientují se v pojmech mzdy, sociální dávky.Během práce se mohli poradit i s odborníkem – mzdová účetní školy se snažila žákům zorientovat se v sociálních dávkách, na které by daná rodina mohla mít nárok. Tato činnost podporovala dovednost týmové spolupráce, komunikace a řešení problémů ve skupirozpočetchrozpočet1
 
 
 
 
 
 
 

 rozpočet2

4)Výběr rodinné dovolené

Motivací pro tuto činnost je báječná dovolená naší domácnosti. Žáci se nejprve rozhodují podle svých rolí v rodině (ženská část rodiny, děti, muži). Ve své rodině pak svůj pohled na dovolenou obhajují a společně tvoří kompromis tak, aby uspokojili všechny členy rodiny.Vlastní rozhodování – výběr je však ovlivněn i finanční situací rodiny. Žáci volí mezi různými nabídkami cestovních kanceláří, svým rozpočtem, nabídkami půjček. Seznamují se i se správnými či chybnými rozhodnutími svých sousedů. Učí se i orientovat ve smlouvách cestovních kanceláří a orientovat se v pojmech používaných v úvěrových smlouvách. Žáci společně komunikují, používají argumenty, vytváří kompromisy

 dovolená2

dovolená

 

 

 

 

 

 

5) Závěrečné opakování

V závěrečném opakování si žáci procvičili pojmy, se kterými jsme se průběžně seznamovali. Žáci formou soutěže přiřazovali k pojmům úrok, kreditní karta, akontace, leasing .... vysvětlení. 

Žáci pracovali v týmu, zorganizovali si práci, třídili a přiřazovali pojmy, diskutovali o prezentaci vlastního výkladu. V závěru pak hodnotili vlastní přínos pro ostatní členy skupiny a zhodnotili jsme i správnost přiřazených pojmů.

Všichni se již těšíme na příští školní rok, kdy v projektu Rozumíme penězům  podporovaným organizací Aisis budeme pokračovat.

 12

 

 

 

 

 

34